fbpx

Dziękujemy, że od powstania Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii wspieracie nasze działania. Ufamy, że realizowane przez nas projekty (konferencje, warsztaty, szkolenia, spotkania, publikacje), w tym niniejszy portal dla młodzieży: www.pytam.edu.pl, dostarczają wiedzę i stanowią wsparcie w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Ponieważ hasło, które nam przyświeca "Tylko PRAWDA jest ciekawa" dbamy aby działania przez nas podejmowane były zgodnie z prawem, a każdy został wysłuchany. Jednym z elementów tego prawa jest ochrona danych osobowych.

Abyśmy  mogli przekazywać informacje w formie newslettera, niezbędne jest spełnienie poniższych punktów.

Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, “RODO”).
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, w związku z tym informuje Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z siedzibą w Poznaniu, przy ul. ul. Konarskiego 6/4, 61-114 Poznań(dalej, „Fundacja”).

2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację w celu:
a. przesyłania informacji związanych z działalnością Fundacji, w tym informacji o celach statutowych Fundacji, sytuacji rodzin w Polsce, inicjatywach społecznych, petycjach, jak również w celu przesyłania informacji związanych z praktyczną realizacją Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;
b. umożliwienia dokonywania darowizn na rzecz Fundacji (jeżeli taką darowiznę zdecyduje się Pan/Pani przekazać) oraz w celu umożliwienia Panu/Pani uczestnictwa w inicjatywach Fundacji, w tym uczestnictwa w lokalnych i ogólnokrajowych akcjach społecznych, konferencjach, seminariach, wykładach , szkoleniach, warsztatach organizowanych przez Fundację lub objętych patronatem Fundacji;
c. utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli z Pana/Pani inicjatywy komunikuje się Pan/Pani z Fundacją, na przykład wysyłając e-mail lub wiadomość poprzez media społecznościowe;

3. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2a jest dokonywane za Pana/Pani zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2b odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, gdyż będzie niezbędne do wykonania określonej umowy (w szczególności umowy darowizny, umowy o świadczenie przez Fundację usług drogą elektroniczną, umowy o uczestnictwo w szkolenia) lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, w ramach inicjatyw Fundacji. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2c odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Fundację.

4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Fundację, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu realizacji przez Pana/Panią innego uprawnienia, które spowoduje, że Fundacja będzie zobowiązana ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania (patrz punkt 7 poniżej). W przypadku zbierania danych w celach określonych w punkcie 2b i 2c powyżej, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty przekazania nam tych danych, jednak nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.

5. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak przekazanie darowizny lub udział w aktywnościach Fundacji.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, do których samodzielnie zdecyduje się Pan/Pani wysłać wiadomość korzystając ze stron internetowych prowadzonych przez Fundację (np. poprzez podpisane przez Pana/ Panią petycje). Ponadto, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez Fundację, tj. firmom świadczącym usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne). Fundacja nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Fundacji dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi klikając na odpowiedni link we wiadomości, którą otrzymuje Pan/Pani od Fundacji albo kontaktując się ze Fundacją na adres biuro (małpka) edukacja-zdrowotna.pl

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

z poważaniem

Bogna Białecka
Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Share

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

pytam.edu.pl korzysta z plików cookie Czytaj więcej…

Akceptuję pliki cookie
Masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie portalu.
 
Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach przez pytam.edu.pl i subdomeny.
 
Informacji odczytanych za pomocą cookies używamy w celach statystycznych.  W przypadku zapisania się na newsletter uzyskane dane zostaną przetworzone zgodnie z naszą polityką prywatności. http://pytam.edu.pl/rodo
 
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
zadaj pytanie