fbpx

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

W ramach postanowień noworocznych próbujemy swoich sił i staramy się zmienić coś na dobre w życiu. Często mamy pomysł, ale nie wiemy, jak go zrealizować i jak wytrwać w postanowieniu. Zapraszamy Was do udziału w konkursie dla tych wszystkich, którzy chcą zrobić pierwszy krok i móc powiedzieć po 14 dniach – Jestem BOHATEREM swojego ŻYCIA! Przecież ferie zimowe w domu mogą być twórczym i intensywnie spędzonym czasem. Weź udział w naszym konkursie. 

Codziennie przez 14 dni ferii, op zarejestrowaniu – dostajesz maila z zadaniem do wykonania. Zadania są proste, a wymagają jedynie systematyczności – co dzień jedno (np. uśmiechnij się do pięciu osób, czy: zrób selekcję zalegających na biurku książek, gazet) i udokumentowania osiągnięć. Przygotowany materiał – zdjęcia, opisy lub filmik, montujesz w całość i wysyłasz jako pracę konkursową. (czytaj regulamin poniżej)

Rejestracja poprzez platformę Eventbrite:
dla województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. do 17.01.2016
dla województw podlaskie, warmińsko-mazurskie. do 24.01.2016
dla województw: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie do 31.01.2016
dla województw: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie do 14.02.2016
Jeśli ktoś ma problem z rejestracją, niech pisze: pytam.edu.pl.redakcja (małpka) gmail.com.

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH Ferie 2016 ROK

Organizatorem konkursu jest Portal PYTAM.EDU.PL i Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.
Czas trwania konkurs zależy od terminu rozpoczęcia ferii dla danego województwa i tak według tabelki rozpoczyna się i kończy w dniu:
17 stycznia – 30 stycznia kujawsko-pomorskielubuskiemałopolskieświętokrzyskiewielkopolskie
24 stycznia – 6 lutego podlaskiewarmińsko-mazurskie
31 stycznia – 13 lutego dolnośląskiemazowieckieopolskiezachodniopomorskie
14 lutego – 27 lutego lubelskiełódzkiepodkarpackiepomorskieśląskie
Temat prac konkursowych brzmi: „Jestem bohaterem swojego życia”.W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
Rejestracja poprzez platformę Eventbrite:
Prace konkursowe należy przesłać w ciągu tygodnia od zakończenia ferii drogą elektroniczną.

Konkurs obejmuje 14 zadań (jedno przypada na każdy dzień).

Praca konkursowa ma być multimedialna – wersje do wyboru (wybierz jedną):

Wersja 1 – 14 stronicowy dokument w formacie Word office lub pdf, obejmujący reportaż z 14 dni zadań. Każdy dzień to jedna strona A4 zawierająca tytuł zadania, oraz między 3 a 8 zdjęć dokumentujących wykonane zadanie – z krótkim opisem (po 1-2 zdania na każde zdjęcie).

Wersja 2 – Dokument video w formacie: MP4, FLV lub AVI. Nagranie zawiera po jednej minucie filmu z każdego dnia. Film ma dokumentować wykonanie zadania. Każde zadanie powinno być oznaczone tytułem z danego dnia.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi zgodnie z zadaniami otrzymywanymi drogą elektroniczną (e-mail) każdego dnia oraz wcześniej nieopublikowanymi.

Zadanie konkursowe będzie przekazane przez organizatora drogą e-mailową w dzień poprzedzający jego wykonanie (np. 17 stycznia do wykonania 18-stycznia).

Prace należy przesłać w ciągu tygodnia od momentu ukończenia ferii zimowych (według terminów dla danych województw – patrz tabelka).

Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

Uczestnik nie może ujawnić danych osobowych osób trzecich (np. numer tel., adres zwykły czy elektroniczny itp.) w ramach realizacji zadań konkursowych.

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Nie wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w kwestionariuszu powoduje, że uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Uczestnikiem konkursu nie może być osoba współpracująca z organizatorem ani jej rodzina.

Wyniki konkursu i nagrodyJury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 kwietnia 2016 r. poprzez ogłoszenie zawierające imiona, nazwiska oraz szkoły zwycięzców na portalu PYTAM.EDU.PL, a każda z nagrodzonych osób zostanie poinformowana oddzielnie drogą elektroniczną.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród-wyróżnień, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom wyłącznie za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza nagrodzony. Postanowienia końcowe: Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację prac na portalu PYTAM.EDU.PL oraz w materiałach promujących działalność edukacyjną. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pytam.edu.pl Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, w tym minimalna liczba uczestników 100 osób
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Share

Artykuły pokrewne

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

pytam.edu.pl korzysta z plików cookie Czytaj więcej…

Akceptuję pliki cookie
Masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie portalu.
 
Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach przez pytam.edu.pl i subdomeny.
 
Informacji odczytanych za pomocą cookies używamy w celach statystycznych.  W przypadku zapisania się na newsletter uzyskane dane zostaną przetworzone zgodnie z naszą polityką prywatności. http://pytam.edu.pl/rodo
 
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
zadaj pytanie